Standartai
Sertifikavimo sistemos
Pasiulymai pramonei
Centrinis biuras:
+7 (812) 670-90-01

ISO 22000

Naudinga informacija

ISO 22000

MAISTO SAUGOS VADYBOS SISTEMOS

BENDRA INFORMACIJA

DIEGIMO IR SERTIFIKAVIMO NAUDA

KODĖL RUSSKII REGISTR?

PARAIŠKŲ FORMOS

UŽDUOTI KLAUSIMĄ/UŽSISAKYTI REKLAMINĮ LANKSTINUKĄ


BENDRA INFORMACIJA

ISO 22000 serijos standartai, aprašantys maisto saugos vadybos sistemos modelį, sukurti tam, kad padėtų organizacijoms – maisto grandinės dalyviams nepriklausomai nuo jų dydžio atitikti reikalavimus ir klientų bei kitų suinteresuotų šalių lūkesčius.

Standartas ISO 22000 nustato pagrindines maisto saugos vadybos sistemos prielaidas ir reikalavimus tokiais atvejais, kai organizacija maisto grandinėje turi įrodyti savo gebėjimą valdyti riziką, susijusią su maisto sauga, siekiant užtikrinti maisto saugą jų naudojimo metu. Standarto ISO 22000 reikalavimai suderinti su kitų standartų reikalavimais, pavyzdžiui, su kokybės vadybos sistemos srities standartu ISO 9001, ir tokiu būdu gali būti įdiegti į integruotą vadybos sistemą.

Nepriklausomas organizacijos kokybės vadybos sistemos atitikties patvirtinimas ISO 22000 reikalavimams gali būti gautas iš trečiosios pusės – sertifikavimo įstaigos. Organizacijos, kurios siekia maisto saugos vadybos sistemos pripažinimo, gali naudoti šį standartą sertifikavimui ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

Standartas apjungia pavojaus analizės sistemos principus ir kontrolinius kritinius taškus (HACCP) bei taikymo etapus, sukurtus Maisto Kodekso Komisijos, sisteminio metodo koncepciją, valdymo principus su HACCP plano pagalba bei reikalingomis išankstinėmis programomis, keitimąsi informacija su tiekėjais, rangovais, vartotojais, teisės aktų ir reguliavimo institucijas, nuolatinio tobulinimo koncepciją.

Maisto saugos vadybos sistemos diegimas pateikia:

 • maisto saugos vadybos sistemos politikos nustatymą, kuri turi atitikti tiek teisės aktų ir reguliavimo reikalavimus, tiek ir abipusiai atitikti vartotojų maisto saugos srities reikalavimus;
 • maisto saugos grupės vadovo paskyrimą;
 • vidinio keitimosi informacija nustatymą dėl laiku atnaujinamos informacijos apie reikalavimus produkcijai, gamybos sąlygas, personalo valdymą, išorės reglamentavimo reikalavimus;
 • potencialių avarinių situacijų ir nelaimingų atsitikimų valdymo procedūrų darbo būklėje diegimą ir palaikymą, kurie gali turėti įtakos maisto saugai;
 • aprūpinimą reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais;
 • organizacijos maisto saugos vadybos sistemos analizę, jos nuolatinio tinkamumo, adekvatumo ir rezultatyvumo užtikrinimui;
 • žaliavų, medžiagų aprašymą, įeinančių į sudėtį ar kontaktuojančių su produkcija iki laipsnio, būtino pavojaus nustatymui ir vertinimui;
 • visų biologinių, cheminių ir fizinių pavojų nustatymą ir vertinimą, o taip pat atitinkamų valdymo priemonių jiems atsiradus kiekvienai produkcijos/proceso rūšiai su HACCP plano pagalba bei su iš anksto numatytomis būtinomis programomis;
 • procesų diegimą, reikalingų valdymo veiksmų patvirtinimui ir/arba valdymo veiksmų kombinacijai ir verifikacijai bei maisto saugos vadybos sistemos gerinimui.

ISO 22000 serijos standartai apima:

 • ISO 22000:2005, ,,Maisto saugos vadybos sistemas. Reikalavimus bet kuriai organizacijai maisto grandinėje“;
 • ISO 22003:2007, ,,Maisto saugos vadybos sistemas. Reikalavimus įstaigoms, atliekančioms auditus ir maisto saugos vadybos sistemų sertifikavimą“;
 • ISO 22004:2005, ,,Maisto saugos vadybos sistemas. Vadovavimosi nurodymus taikymui ISO 22004:2005“;
 • ISO 22005:2007, ,,Tiekėjų atsekamumą maisto pramonės grandinėje. Bendrus principus ir pagrindinius reikalavimus sistemų kūrimui ir diegimui“.

Standarto reikalavimai yra skirti visų organizacijų taikymui, tiesiogiai susijusių su vienu ar daugiau maisto grandinės etapais (pavyzdžiui, pašarų gamintojai, augalininkystės kompanijos, gyvulininkystės kompanijos, ingredientų gamintojai, maisto produktų gamintojai, mažmenininkai, maisto paslaugų teikimo kompanijos, viešojo maitinimo kompanijos, transporto kompanijos, prekių saugojimo ir pervežimo paslaugų organizacijos) ar netiesiogiai (susiję su maisto pramonės organizacijomis, tokiomis kaip įrangos, pakavimo medžiagos, valymo priemonių, priedų ir ingredientų gamintojais).

DIEGIMO IR SERTIFIKAVIMO NAUDA

 • kokybiško ir maisto saugą atitinkančio gamintojo reputacijos sukūrimas;
 • atitikimas HACCP kodekso principams;
 • naujausių maisto saugos valdymo metodų diegimas;
 • visų organizacijų pripažinimas, įeinančių į pasaulinę maisto produktų tiekimo grandinę;
 • sisteminis ir prevencinis metodas rizikos nustatymui maisto saugos srityje, kontrolės priemonių kūrimas ir diegimas;
 • investicinio patrauklumo padidinimas; patikimo pagrindo priimant sprendimus sukūrimas;
 • reikalingų teisinių ir reguliavimo reikalavimų vykdymui sąlygų sukūrimas;
 • pakeitimas įprastinės atrankos gatavų produktų kontrolės į prevencinio pobūdžio nuolatinę gamybos procesų kontrolę;
 • galimybė sukurti efektyvią maisto saugos vadybos sistemą remiantis jau esančiomis sanitarijos-higienos programomis ir gamybos kontrolės planais;
 • išskirtinai aukštas ISO 9001:2008 suderinamumo lygis ,,Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, supaprastintas integruotos vadybos sistemos sukūrimas;
 • pagrindinių sąnaudų taupymas patikrai ties produkto perdirbimo pabaiga;
 • esančių spragų užpildymas tarp HACCP ir ISO 9001:2008 standarto;
 • klaidų kiekio sumažinimas personalo darbe dėl paruošimo lygio kėlimo;
 • organizacijos valdymo veiklos išlaidų sumažinimas dėl restruktūrizacijos, atsižvelgiant į produkcijos kontrolę ir bandymus.

KODĖL RUSSKII REGISTR?

Praėję maisto saugos vadybos sistemos sertifikavimą Russkii Registr, Jūs galite gauti:

 • atitikties sertifikatą ISO 22000:2005 reikalavimams su tarptautine akreditacija RvA, Tarptautinio akreditacijos forumo IAF nario,
 • atitikties sertifikatą ISO 22000:2005 reikalavimams Tarptautinio sertifikavimo įstaigų tinklo IQNet,
 • atitikties sertifikatą ISO 22000:2005 reikalavimams bet kurio IQNet nario (36 įstaigų iš 33 pasaulio šalių) be papildomo patikrinimo,
 • atitikties sertifikatą GOST R ISO 22000-2007 reikalavimams,
 • atitikties sertifikatą GOST R 51705.1-2001 reikalavimams - maisto kokybės valdymo standartas remiantis HASSP principais,
 • atitikties sertifikatą FSSC reikalavimams,

o taip pat:

 • Platų kursų ir seminarų pasirinkimą,
 • Galimybę atlikti integruotos vadybos sistemos sertifikavimą dėl atitikties 2 ir daugiau standartų reikalavimams,
 • Galimybę naudotis perdavimo procedūra,
 • Galimybę gauti kompleksinę vadybos sistemų, produkcijos, personalo sertifikavimo paslaugą,
 • Galimybę sumažinti paslaugos kainą, kvalifikuotų auditorių dėka, iš artimiausių filialų ar atstovybių, esančių ne tik Rusijos Federacijoje ir NVS, bet ir užsienio šalyse

PARAIŠKŲ FORMOS

Deklaracija – paraiška vadybos sistemos išankstiniam vertinimui/ sertifikavimui

Priedas prie Deklaracijos – paraiškos Organizacijai, turinčiais kelis filialus

Priedas prie Deklaracijos – pavojaus anketa, susijusio su organizacijos produkcija

Pareiškėjo integruotos vadybos sistemos vertinimo kriterijai pagal deklaracijos – paraiškos užpildymą


Kontaktinis asmuo: Elena Riazanova, AS „Russkii Registr“ Lietuvos filialo vadovė.

Telefonas: + 370 46 211282

El.paštas: lithuania@rusregister.org


Užduoti klausimą

Jūsų vardas *
Jūsų elektroninis paštas *
Jūsų klausimas *
Тема
Apsauga nuo automatizuoto formos pildymo
 
Įveskite matomus simbolius*

* - Laukai privalo būti užpildyti

Нажимая на кнопку «Отправить» я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями и политикой конфиденциальности