Стандарттар
Сертификаттау жүйелері
Салаларға ұсыныс
Орталық офис
+7 (812) 670-90-01

Реестрден іздеу

Қызмет көрсетуМенеджмент жүйесін сертификаттауСертификаттау процесі бойынша жалпы ақпарат

Сертификаттау процесі бойынша жалпы ақпарат

Блок-схема сертификации

СЕРТИФИКАТТАУ БОЙЫНША ЖҰМЫС КЕЗЕҢДЕРІ

Консалтингтік кезең

Дұрысын айтсақ, бұл кезең сертификаттау кезеңі болып саналмайды. Тіпті халықаралық стандарттармен сертификаттау органдарына өз клиенттерінде менеджмент жүйелерін енгізу мен кеңес беруді жүргізуге тыйым салынады. Бұл «бейтараптық қағиданы сақтау» деп аталады. Сондықтан Мекеме менеджмент жүйесін енгізуі мен дайындығын өзі немесе кеңесшілерді шақыру арқылы жүргізеді.

Дайындық кезеңі

Бұл кезеңде Мекеме сертификаттау органын таңдайды. Бұл жерде сертификаттау органдарының күрделі рей.

Ю№эгтік жүйесін қолдануға болады, немесе тұтынушалыр, серіктестер немесе кәсіби ассоциацияладың талаптарына бейімделуге болады.

Бұл кезеңде біз сіздің өзіңіздің Мекеме туралы кейбір мәліметтерді көрсетіп және Мекемедегі қазіргі менеджмент жүйесін сипаттап оргқұрылым қосымшасымен өтінім- Декларациясын толтыруыңызды сұраймыз («Сертификаттауға өтінім» бөлімінде Сіз өтінім формаларын табуыңызға болады ). Бұл аудитті жүргізудегі жұмыс көлемін және біз жақтан біліктілік пен ресурстарды бағалау үшін қажет.

Өтінім-Декларациясына Сіздің қол қоюыңыз менеджмент жүйесін сертификаттау бойынша Шарттармен Сіздің келісіміңізді растайды. Өтінім-Декларациясындағы ақпарат негізінде Русский Регистр менеджмент жүйесін сертификаттау дирекциясы Русский Регистрдің берілген аудитті жүргізу бойынша мүмкіндіктерін зерттейді және аудит жүргізу күндеріндегі жумыс көлемін санайды, ал маркетинг бөлімі Сізге коммерциялық ұсыныс дайындайды.

Сертификаттау органдары арасында тендерді ұйымдастырған жағдайда «Русский Регистр – МҮМКІНДІКТЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ» құжатындағы біздің дайындамаларымызды пайдалануға кеңес береміз. Берілген кеңестер сертификаттау органдарын барынша нақты бағалауға және сертификаттау органы бойынша жәй ғана «әлсіз» және сертификаттарды сататын компаниялардың жойылуларына бағытталған.

Дайындалу кезеңі сертификаттау шартына қол қоюмен аяқталады.

1.Сертификаттау кезеңі - менеджмент жүйесін алдын ала бағалау және құжаттарды талдау.

Менеджмент жүйесін алдын ала бағалау Мекеменің сертификаттауға дайындығын және басшылықтың менедмент сапасы қағидасының ұстанымын анықтау мақсатында Русский Регистрдің аудиторларымен жүргізіледі. Ұйымдық құрылымға, рәсімдерге, процесстер мен менеджемнт жүйесінің ресурстарына басты талаптарының жиынтығы тексеріледі.

Мекеме топтың басшысына менеджмент жүйесін суреттейтін қолданыстағы құжаттар жинағының данасын беру қажет. Құжаттарды талдау мәлімделген стандарт талаптарына менеджмент жүйелерінің құжаттарының баламалығын (яғни толысуларды, сәйкестік деңгейін, ішкі қарама-қайшылықтардың болмауын) анықтау мақсатында жүргізіледі.

Алдын ала бағалаудың нәтижесі бойынша топтың басшысы менеджмент жүйесін сертификаттау бойынша ұсыныстармен және барлық проблемалық облыстар мен бақылауларға, сонымен қатар сертификаттық тексерудің жобасына нұсқаулықпен Есеп дайындайды. Бірінші кезең бойынша жұмыстар негізінде Сіздің орталық офисіңізде және Мекеменің кейбір өндірістік алаңдарында іске асады.

2. Сетрификаттау кезеңі – қызмет сәйкестігін толық сертификаттық тексеріс

Сертификаттық тексеріс сертификаттаудың 1 кезеңінен кейін алты айдан кешіктірмей жүргізу қажет.

Тексерудің мақсаты: Мекеменің менеджмент жүйесінің сәйкестігін, оның процесстері мен мәлімделген стандарт шарттарын және Мекеменің ішкі құжаттарын қолданатын барлық жұмыс орындарын анықтау, менеджмент жүйесінің нәтижелігін және саясатты іске асыру шеңберіндегі берілген мақсаттарға жету қабілеттілігін бағалау, Мекемемен міндетті заңды және өнімге қатысты басқа реттемелеуші талаптардың орындалу деңгейін бағалау.

Екінші кезең бойынша жұмыстар әкімшілік ғимараттарда, сонымен қатар Мекеменің өндірістік алаңдарында да жүргізіледі.

Сертификаттық тексеріс келесі кезеңдерден тұрады:

А) Кіріспе мәжіліс. Аудиторлар мен эксперттер тобының құрамымен таныстыру, тексерістің Бағдарламасы мен Жоспарын ұсыну, тексеруді жүргізуде және сәкессіздіктерді тіркеуде қолданылатын тәсілдер мен рәсімдеулердің қысқаша баяндамасы, сұрақтар мен жауаптар.

В) Нақты жұмыс орындарындағы сәйкестіктерді тексеру. Тікелей тексеріс процесі жұмыс шарттарын бақылау арқылы объективті дәлелдерді жинау бойынша, процесстерді басқарудағы және Мекеменің тексеріліп отырған бөлімшелеріндегі жұмыс шарттарын қамтамасыз етудегі іс-шараларды, сауалдама, ары қарай талдау және бағалау үшін құжаттар мен жазбаларды зерттеу аудиторлар мен эксперттер тобының жұмысында тұжырымдалады,

С) Аудиторлар тобының жиналысы, тексеріс нәтижелерін рәсімдеу. Қорытынды мәжілістің алдында аудиторлар мен эксперттер тобы тексеріс нәтижелерін рәсімдеу ушин жиналады.

D) Қорытынды мәжіліс. Қорытынды мәжілістің мақсаты мәлімделген стандарт талаптарына сәйкестіктерді мойындау туралы РР басшылығының ұсынысымен Мекеменің менеджмент Жүйесін тексеру нәтижелері бойынша аудиторлар мен эксепрттер тобының тұжырымдарды ұсыну болып табылады.

Сәйкестік сертификатын беру шешімі

Сәйкестіктер сертификатын (тарды) тіркеу мен дайындау сертификаттық тексеріс жүргізілуі кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жойғаннан кейін жүзеге асады.

Сертификатпен бірге Мекеме реттемелеуші құжат алады: «Русский Регистрдің сәйкестік белгісін қолдану ережелері», сонымен қатар Русский Регистр жағынан PR-қолдау мен кеңес.

Сәйкестіктер сертификаты инспекциялық тексеріс кезінде расталған жағдайда үш жылға дейін жарамды.

Тілектер мен шағымдар беру

Мекеменің адиторлық топтың қорытындылары мен шешімдеріне келіспеген жағдайда, немесе аудиторларға наразылықтары мен ескертулері болған жағдайда Мекеме наразылық пен шағым беруге құқылы. Бұл әрекет «Шағымдар мен тілектерді басқару рәсімдері » деп регламенттелген.

Сертификатталған менеджмент жүйесін қадағалау

Инспекциялық тексерістердің мақсаты менеджмент жүйесін Меккемемен қолдау ақиқаттарын орнату, үздіксіз жетілдіру жағдайын жүргізу, менеджмент жүйесінің нәтижесін бағалау және мәлімделген стандарт қызметінінің және менеджмент жүйесі талаптарының сәйкестіктерін анықтау болып табылады.

Инспекциялық тексерістер жылына бір рет жүргізіледі (кейбір жағдайларда жоспардан тыс қадағалау тексерісі жүргізілуі мүмкін). Бірінші инспекциялық тексеріс сертификаттау аудитінің 2-ші кезеңінің соңғы күнінен 12 айдан кешіктірілмей жүргізілу қажет. Келесі тексерістер есепте көрсетілген күннен +/-2 ай уақытында жүргізілу қажет, егер осы мезгілде жоспарланған тексеру жүргізілмеген жағдайда, сертификаттау әрекеті тоқтатылады.  

Қайта сертификаттау

Сертификатталған Мекеме сертификат уақытын ұзартуын қалаған жағдайда, ол Русский Регистрді қайта сертификаттауды жүргізуге хабардар етеді. Мекеме сәйкестік Сертификат жарамдылық уақытының соңына дейін үш айдан кешіктірмей және ескі сәкестік Сертификатын растап, белгіленген мерзімге дейін 15 күннен кешіктірмей хабарлау қажет. Қайта сертификаттау тексерісінің қорытындысы бойынша жаңа сәйкестік сертификаты беріледі.